Gimnastički savez Beograda


Gimnastički savez Beograda je jedan od najstarijih sportskih saveza u Beogradu.

U gimnastici kao osnovnom sportu svih sportova, sublimirani su svi elementi motoričkih karakteristika ljuskog tela. Posebnu ulogu gimnastika ima u razvoju dece i omladine, kao i u permanentnom razvoju aktivnih – vrhunskih sportista.

Ovaj sport karakterišu elementi snage, spretnosti i okretnosti, sklad i lepota pokreta, stvaralački duh, kreativnost, uska povezanost sa umetnošću, nadarenost za ritam i muziku.

Gimnastički savez Beograda neguje tri vida gimnastike: sportsku žensku, sportsku mušku i ritmičku gimnastiku. U svom sastavu trenutno ima 13 klubova, tri kluba sportske i 10 klubova ritmičke gimnastike, koji okupljaju preko 2000 vežbača i takmičara u kategoriji - seniora, juniora, kadeta, pionira i početnih grupa.
KLUBOVI SPORTSKE GIMNASTIKE:
GK Beograd, GK Dif, GK Pobednik

KLUBOVI RITMIČKE GIMNASTIKE:
GK Palilula, GK Patrizan, GK Radnički, GK Ritam, GK Tim, GK In, GK Ritam Pinki, GK Mis, KRG Mladenovac, GK Belmondo

Klubovi se takmiče u ligi i Kup-u Beograda, Trofeju Beograd u sportskoj i ritmičkoj gimnastici, učestvuju u sistemu takmičenja Gimnastičkog saveza Srbije, evropskim i svetskim prvenstvima, prestižnim turnirima u zemlji i inostranstvu.Savez u svom sastavu ima Upravni odbor, trenerski, sudijski i stručne odbore, koji uspešno rukovode aktivnostima saveza.

Takmičare i vežbače treniraju najbolji treneri u Srbiji, a takmičenja sude takođe najbolje sudije u Srbiji, koje predstavljaju i našu zemlju na međunarodnim takmičenjima.

Gimnastički savez Beograda ima odličnu saradnju sa Sekretarijatom za sport i omladinu grada Beograda i Sportskim savezom Beograda.

U cilju razvoja gimnastike, stručnog usavršavanja, licenciranja trenera i sudija, praćenja naučnih dostignuća, primeni novih trenažnih tehnologija, Savez je ove godine potpisao sporazum o saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja iz Beograda.Naziv: Gimnastički savez Beograda
Skraćeni naziv: GSB
Oblik organizovanja: sportska organizacija amaterskog karaktera
Grana sporta: sportska i ritmička gimnastka
Sedište: ul. Deligradska br. 27, 11000 Beograd
Telefon: 2645 469
E-mail: bgdgym@gmail.com
Sekretar saveza: Biljna Pešić - 065 860 02 02

Podaci o zastupanju:

Ivana Obućina Milić - predsednica GSB
JNBG:0611950715021
Adresa:Kneza od Seberije 7, Beograd
063 / 23 22 43

APR br: BS 6659/2012 od 17.05.2012 god.
Matični broj: 07060491
PIB: 101369076
Tekući račun: 205-18119-51
Banka: Komercijalna banka