Orijentacioni Kalendar za 2014. god. ŽSG


Datum
Mesto
Takmičenje
Organizator
22.03.2014
Sala fakulteta
Školsko prvenstvo
GSB
05.04.2014
Sala fakulteta
I kolo Lige - C program
GSB
27.04.2014
Sala Zavoda za sport
I kolo PGL Beograda - A i B program
GSB
31.05.2014
Sala Zavoda za sport
Prvenstvo Beograda
GSB
???
Fakultet za sport
Trenerski seminar
GSB
18.10.2014
Sala fakulteta
II kolo Lige - C program
GSB
25.10.2014
Sala Zavoda za sport
II kolo PLG A i B program
GSB
15.11.2014
Sala Zavoda za sport
Finalno kolo PGL Ai B program
GSB
16.11.2014
Sala fakulteta
Finalno kolo C program
GSB
13.12.2014
Sala Fakulteta
Trofej Beograda
GSB


Kalendar akcija za 2014. godinuAkcija
Datum
Prolećni Kup - A i B program
29.mart
Prvenstvo Beograda grupne vežbe - B program
10. maj
Prvenstvo Beograda - individualno - B program
17.maj
Prvenstvo Beograda - individualno - A program
18.maj
Kup Beograda individualno - B i A program
10.oktobar
Trofej Beograda (Međunarodni turnir)
8. ili 9.novembar
C program - grupni sastavi
6. ili 7.decembar