O KLUBU
Gimnasticki klub Radnički je osnovan 1976. godine u Beogradu. Klub je registrovan u Ministarstvu omladine i sporta, član je SD Radnički, Gimnastičkog saveza Beograda i Gimnastičkog saveza Srbije. Osnovna delatnost kluba je: ritmička gimnastika, škola za sportove, rekreacija...

Klub okuplja devojčice raznog uzrasta koje žele da se bave ritmičkom gimnastikom, devojčice i dečake od 3 - 7 godina starosti u programu škola za sportove, decu od 2 - 3 godine starosti u programu igraj se i vežbaj, devojke i žene u programu rekreacije - aerobik, fitnes, pilates; žene starijeg doba u programu osteogimnastika, program individualnog treninga za sportiste u odbojci, košarci, rukometu, vežbe za trudnice.

Klub organizuje sportske kampove (zima/leto), rođendane i seminare.

Programe realizuju sportski treneri i instruktori pod rukovodstvom Ivane Obućine - Milić, profesora fizičke kulture i višestrukog prvaka u ritmičkoj gimnastici.

Upis članova: Svakog radnog dana od 10 - 20 časova.

PIB: 100133225
Matični broj: 07076606
Tekući račun: 205-127243-54 kod Komercijalne banke, AD Beograd